BARBARA ART VISION

Powrót do przeszłości

6/26/20231 min read

26/06/2023, Domaradz, Golcowa, Sesja plenerowa artystyczna.